...ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความรู้และความงดงาม สู่...หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแสดงออกทางนาฏศิลป์...

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุป

     ละคร คือ ศิลปะการแสดงที่นำเอาประสบการณ์และจินตนาการของมนุษย์มาผูกเป็นเรื่องราวแล้วนำเสนอต่อผู้ชมโดยมีนักแสดงเป็นสื่อ ละครแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
     - ละครแนวเหมือนจริง คือ ละครซึ่งสะท้อนชีวิตจริงของมนุษย์
     - ละครไม่เหมือนจริง คือ ละครที่นำเสนอเรื่องราวที่แตกต่างไปจากชีวิตจริง เช่น โขน ละคร 
  
     ทั้งนี้ละครถูกสร้างสรรค์หรือเกิดขึ้นมานานแล้วนับตั้งแต่อดีต กล่าวคือละครไทยมีมาตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัย ส่วนละครสากลมีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์ กรีก โรมัน ในปัจจะบัน ละครมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะละครโทรทัศน์
    
     ดังนั้นการเลือกรับชมเราจะต้องมีวิจารณญาณเพื่อจะได้ชมละครที่ดีมีประโยชน์ได้สาระนอกเหนือไปจากได้ความบันเทิงเพียงอย่างเดียว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น