...ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความรู้และความงดงาม สู่...หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแสดงออกทางนาฏศิลป์...

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สาระสำคัญ

     นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะการละคร หรือ ฟ้อนรำของไทย ที่มีกำเนิดมายาวนานควบคู่กับการพัฒนาการของชนชาติไทย และเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของวัฒนธรรมไทย ซึ่งการแสดงนาฏศิลป์ชุดหนึ่งนอกจากจะได้รับความบันเทิงและสุนทรียภาพแล้ว ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับ ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของผู้คน ที่สอดแทรกอยู่ในการแสดงชุดนั้น ๆ ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น