...ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความรู้และความงดงาม สู่...หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแสดงออกทางนาฏศิลป์...

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประเภทของละครไทย

     ละครไทยสามารถแบ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ ละครรำ ละครร้อง และละครพูด

     - ละครรำ เป็นละครประเภทท่ใช้ศิลปะในการร่ายรำดำเนินเรื่อง มีการขับร้องและเจรจา เป็นกลอนบทละคร ซึ่งละครรำเป็นแบบฉบับดั้งเดิมของไทย เช่น ละครชาตรี ละครนอก ละครใน โขน ฯ
     - ละครร้อง เป็นละครที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบรมวงศ์เธอกรมพะนราธิปประพันธ์พงษ์ทรงดัดแปลงมาจากการแสดงของชาวตะวันตก การแสดงใช้การร้องเป็นการดำเนินเรื่องและใช้กิริยาท่าทางอย่างสามัญชนประกอบการแสดงไม่ใช้ท่ารำ เรื่องนิยมแสดง ได้แก่ ตุ๊กตายอดรัก สาวเครือฟ้า เป็นต้น
     - ละครพูด พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำวิธีการแสดงละครพูดจากตะวันตกมาแสดงบนเวที มีการเปลี่ยนฉากตามเนื้อเรื่อง การแสดงใช้การพูดและแสดงท่าทางอย่างสามัญชนเรื่องที่แสดงมักเกี่ยวกับสามัญชนคนธรรมดาทั่วไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น